Ekonomisi

Halkın ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Çiftçilik; kara saban ve pulluk yerine traktör ve makineleri ile yapılmaktadır. Tarım arazisinin sınırlı ve yetersiz olması elde edilen ürünün birim olarak düşük bulunması kasabanın geçim kaynağını sadece ELMACILIĞA yöneltmiştir. Kasabada bulunan ve yaşları 45-50 yıla isabet eden elma bahçelerinden verim sağlanamamaktadır. Bütün buna rağmen Niğde İlinin hemen hemen en fazla üretimi yapılan yörelerinin biri olma niteliğini de korumaktadır. Hemen herkesin en az bir elma bahçesi bulunmaktadır. Kasaba ortasından geçen suyun, elma bahçelerinin sulanmasında ve bu bahçelerin barlığında en büyük etken olarak değerlendirilmektedir.

Bahçe ziraatının yanında diğer sebze ve meyve ekim-üretimine de yer verilmektedir. Halkın geçim kaynağının elmacılık olmasına rağmen, bu konuda çiftçi örgütü sağlanamamıştır. Üretilen ürünler, çiftçinin alın yeri ve emeğinin karşılığı sağlamadan aracıya ve tefeciye kaptırılmakta, yok pahasına elden çıkarılmaktadır.

Kasabanın diğer önemli geçim kaynağı da halıcılıktır. Kasaba kadınlarının kış aylarında en önemli meşguliyeti halı dokumak ve dokuduğu halıyı yörede pazarlamaktır. (Az olarak da olsa halen devam etmekte)

Kasabada elma dışında armut, kayısı, şeftali gibi meyveler yetiştirilmekte, ancak bunlar yerel ihtiyacı ancak karşılamaktadır. Üzüm bağı kurma çalışmaları da yeni yeni başlamıştır. Ancak yaz mevsiminin kısa süreli olması üzümlerin daha olmadan toplanmasına yol açmaktadır. Sebzecilik ise aynı şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadardır. Sebze ve meyvelerden turşu, konserve ve kurutmalık olarak da yararlanılmaktadır.

Kasabanın yapısına göre; hayvancılık birinci planda olması gerekirken bugüne kadar gereken önem verilmemiş ve hayvancılık geri planda kalmıştır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, burada yaşayanların bir kısmının da geçim kaynağı hayvancılıktır. Genelde koyunculuk yapılmaktadır. Süt ve süt ürünleri satan veya işleyen tesisler yoktur. Koyun otlatmaya elverişli araziler ve meralar bulunmaktadır. Kümes hayvancılığı ise gene ev ihtiyaçlarını karşılayacak kadardır.
(Niğde Haber 19 Aralık 2003 Cuma Sayfa 6)