Tarihçe

Kasabamızın hangi tarihte kurulduğu belirlenememektedir. Ancak kasaba ileri gelenlerine göre 4-5 asır önce yerleşim yeri olduğu ve kuruluşu hakkında da kasaba geneline birden fazla söylentinin bilindiği ifade edilmektedir.

Bir rivayete göre; kasabayı ilk olarak KOLSUZ İBRAHİM adında bir kişinin kurduğu, bu kişinin oldukça dindar biz zat olarak bilindiği, kasabanın adının da önceleri "DİNDARLI" olduğu söylenmektedir. Zamanla değişime uğrayarak "Dündarlı" şeklini aldığı ifade edilmektedir.

İkinci söylentiye göre; 1200 yıllarında göçebe hayatı yaşayan ve YÖRÜK adı verilen grupların geçim kaynağı olan sürülerini otlatmak için şimdiki kasaba oymağında bulunan su başına kondukları ve buradan daha sonra göç ettikleri bilinmektedir.

Bir başka söylentiye göre de; Horasan'dan kaçak olarak gelen eşkıyaların saklanmak üzere buradaki ormanlık dereyi seçtikleri "saklanma" ve "dulda" anlamına gelen DÜNDARLI adını buradan kaynaklandığı belirtilmektedir.

Kasaba yakınlarında yapılan ve elde edilen kazı sonuçlarına göre; Selçuklulara ait eserlerin bulunduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle de kasabanın Selçuklular devrinde de yerleşim merkezi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kasabada daha önce Rumların yaşadığı yapılan kazılar ve çıkan tarihi eşyalardan anlaşılmaktadır. Yapılan kazılarda eski eser ve tarihi paralara rastlanmıştır. Rumlar'a ait olan kaplar, şişeler ve heykeller bulunduğu söylenmektedir. Ancak kasabada Rumlar'a veya başka kültürlere ait şu anda tarihi değeri olabilecek herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır. Sadece HANÖNÜ diye tanımlanan bir mevki vardır. Orada bir han olabileceği ve büyük olmasa bile orta halli bir yerleşim merkezi ve yol üstü ağırlama yeri, ya da konaklama yeri olabileceği gözlenmektedir.

Kasabada Rumlar'ın yaşadığını kuvvetlendirici bir başka olay da çevrede bulunan bazı yerel mevkiilerin adlarıdır. Örneğin; Gavurlar Bağı, Gavur Deresi, Katırcı Yolu, Kızılca Köy gibi ...